Dr wet. B. Wojnowski MEDIVET BW Service - Warszawa ul.Kaukaska 2 tel : 0-603 676 025 www.medivetbw.waw.pl email: paramed@wp.pl

Medyczny monitoring w hodowli konii , sporcie jeździecko - wyścigowym - pomocą w ocenie stopnia wytrenowania i doborze pasz uzupełniających serii HORSE LINE

Hodowla i użytkowanie koni w okresie od jesieni do wiosny związane jest ze specyficznymi zabiegami profilaktycznymi dla całego pogłowia np. odrobaczenie niszczące larwy gza końskiego rozwijającego się w organizmie koni po okresie pastwiskowym - ( IVERMECTIN, EQUALAN, TELMIN PLUS ) oraz szczepienia profilaktyczne przeciw chorobom zakaźnym odsadów i młodych koni przeznaczonych do wyścigów lub sportu jeździeckiego.

Żywienie w tym okresie powinno uwzględniać m.in. krótszy dzień, a więc i mniejszą produkcję witaminy D - stymulowaną przez promienie słoneczne. Naturalna pasza, nawet często wzbogacona m.in. o marchew, nie daje gwarancji na pełne pokrycie potrzeb na wszystkie składniki odżywcze. Szeroka gama obecnych na naszym rynku odżywek głównie zagranicznych jest dowodem na to, że nawet przy żywieniu paszami zbilansowanymi - mają one zastosowanie. Przy żywieniu tradycyjnym - przeważającym w hodowli krajowej - istnieje stała potrzeba stosowania: programu pasz uzupełniających uwzględniającego problemy związane z tą specyfiką.

Jakościowe zaniedbania żywieniowe u k l a c z y - oprócz trudności we wchodzeniu w ruję, osłabionej owulacji, zamieraniu zarodków - skutkuje niekiedy urodzeniem źrebiąt np. z wadami postawy (skutek niedoboru miedzi, cynku, manganu) - trudnymi lub niemożliwymi do skorygowania w wieku późniejszym.

"Produkcja" źrebiąt bez zapewnienia im w życiu płodowym (w łonie matki) właściwego żywienia powodować może w wieku późniejszym skłonności do bukszynów, nakostniaków, zmian w stawach kończyn (osteochondroza dająca tzw. myszy stawowe, zapalenia, zwyrodnienia) i kręgosłupa (zapalenie stawu lędźwiowo-krzyżowego, zwichnięcia itp.) także w odcinku szyjno-piersiowym często opisywane jako tzw. "łopatki". Wśród objawów schorzeń kręgosłupa obserwuje się obronę konia przed wysiłkiem (przysiadanie na zadzie będące objawem bolesności odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz spętany, krótki kłus przy nadmiernym napięciu w odcinku szyjno-piersiowym (łopatki). Zmuszanie go w tych warunkach do pracy rodzi odruchy obronne i spowodować może urazy psychiczne czy nerwowość pogłębianą przez nie rozumiejących ich przyczyny jeźdźców.

Schorzenia kręgosłupa, dotychczas trudne do zdiagnozowania w kraju, stanowiły wyłączny temat sympozjum lekarzy weterynarii odbytego w lecie 1996 r. w Bernie. Mówiono tam, że pomocne w diagnozie ww. schorzeń jest zastosowanie metod z zakresu chiropraktyki, a w leczeniu - akupunktury, pola magnetycznego i naświetlań IR (promieniami podczerwonymi).

Wiele niewyjaśnionych zachowań koni wybitnych - nie spełniających postawionych przed nimi zadań wiąże się z nadmiernym napięciem mięśni kręgosłupa, które można zlikwidować m.in. działając polem magnetycznym lub przez akupunkturę. Żywieniowe tło zaburzeń ortopedycznych potwierdza poprawa, jaką można osiągnąć po podaniu pasz zawierających pochodne kolagenu, GAG etc. np. CARTIFLEX , COSEQUIN, MSM, (wspomagającego regenerację chrząstek stawowych i okostnej) - czy lokalne podawanie do stawu lub dożylnie preparatów z kwasu hyaluronowego - regenerującego chrząstkę stawową (HYALGAN, HYALTRIL, HYONATE, SYNTEHYAL).

Decydując się na zastosowanie profilaktyczne pasz trzeba pamiętać, że ich niekiedy wysoką cenę należy odnosić do możliwych strat będących znacznie bardziej dotkliwymi powstającymi w wyniku: przedłużającego się okresu przygotowania młodego konia do wyczynu (słabe kostnienie nasad, niedostateczny rozwój fizyczny i psychiczny) lub pauzowania w wyniku odniesionej kontuzji (u koni źle żywionych, z niedoborami poszczególnych składników). Opłata za utrzymanie konia zdrowego i chorego pozostaje taka sama. Koń chory wymaga pobytu w stajni, zapewniającej leczenie (niekiedy za granicą) lub rekonwalescencję oraz specjalne zabiegi, żywienie, padok, spokój itp. Właściwe dobranie odżywki - jest obiektywnie tylko możliwe - dzięki zbadaniu krwi i właściwej ocenie otrzymanych wyników przez lekarza - specjalizującego się w żywieniowym wspomaganiu okresu wzrostu, treningu i okresu startów.

Podobnie, jak w sporcie ludzkim- tak i u koni - funkcjonuje gałąź medycyny zajmującej się fizjologią treningu i jego żywieniowym wspomaganiem specjalistycznymi dodatkami, środkami z zakresu medycyny naturalnej czy homeopatii, nie będące dopingiem. Potrzebna tu wiedza, obejmuje pogłębione studia z zakresu biochemii komórki, fizjologii wysiłku, technologii żywienia, farmakologii itp. - wzbogacone najlepiej własnymi obserwacjami wyników z licznych badań krwi koni w różnym wieku, stopniach wytrenowania, różnych dyscyplinach sportowych. Ważne jest tu używanie jednolitych metod analitycznych, sposobu pobrania krwi i jej przechowywania do momentu oznaczenia. Dopiero przy zapewnieniu tych warunków można analizować i porównywać między sobą otrzymane wyniki i wyciągnąć wnioski - wykorzystując jednocześnie obserwacje trenera konia lub jego jeźdźca. Niekiedy obiektywna ocena stopnia wytrenowania konia - szczególnie wyścigowego - nie koreluje z jego słabym wynikiem sportowym. Wtedy przyczyn trzeba szukać "poza koniem", w błędach jeźdźca, czy sztucznym obniżeniu sprawności fizycznej (np. antydoping).

Reasumując - należy stwierdzić, że w chwili obecnej produkcja koni wadliwych, mało wartościowych użytkowo, "rozsypujących się" w okresie treningu jest z punktu widzenia jego hodowcy i użytkownika niecelowa. Często okazuje się, że zakup konia wyhodowanego za granicą jest bardziej opłacalny. Doświadczają już tego pierwsi importerzy dobrego materiału do sportu i wyścigów. Nie mogą oni tym bardziej zapominać o zapewnieniu tym koniom żywienia pełnowartościowego, zbilansowanego pod każdym względem. Inaczej te cenne zwierzęta będą jeszcze bardziej podatne na zaburzenia zdrowotne - a powstałe w ten sposób straty będą jeszcze większe.

Dotychczasowe obserwacje młodych koni zakupionych za granicą pozwalają wysnuć dodatkowy wniosek o niedocenianiu okresu adaptacji do nowych warunków, co objawiało się m.in. załamaniem odporności i licznymi przypadkami schorzeń głównie układu oddechowego (kaszel, wypływ z nosa), co obniża wartość użytkową konia.

KIERUNKI DZIAŁAŃ w stosowaniu pasz uzupełniających:

klacze i ogiery: powinny otrzymywać paszę z wysoką dawką ß-karotenu i mikroelementów w związkach organicznych: EQUIREPRO-ß-KAROTEN. Do stosowania na 1 mc przed pokryciem i 1 mc po pokryciu - w celu utrzymania ciąży, zapobiega zamieraniu zarodków, młodzież i młode konie: preparaty z szerokim stosunkiem Ca : P (np. 5 : 1), łatwo dostępnym wapniem w postaci kilku soli organicznych, ziołami, czosnkiem, biotyną w wysokiej koncentracji oraz z dodatkiem probiotyków - ułatwiających trawienie i przyrost masy mięśni odpornych na zmęczenie, dzięki wykształceniu specjalnych włókien, wypełnionych zapasem glikogenu. Mieszanka EQUIVITAL zapewnia pokrycie wszystkich potrzeb rozwojowych organizmu. EQUI-GELASAN S - wzmacnia procesy kostnienia i rozwój chrząstek oraz kopyt. Konie w treningu, oprócz ww. mogą dostawać syrop EQUISOL, który poza wspaniałym smakiem zawiera składniki wspo-magające przemiany energetyczne w mięśniach, jak DMG, cholinę oraz lecytynę. Organiczne połączenia minerałów z kolagenem - użyte w tej paszy czynią ją najnowocześniejszą formą dostępną na rynku. Dawka 25 - 50 ml dziennie sprawia, że kanister 5 l wystarcza na 100 - 200 dni (u źrebaków).

Dla koni wymagających intensywnego, wielostronnie wspomaganego żywienia, zapobiegania niestrawnościom związanym ze złą paszą polecamy: EQUIBIOS A - wzorowany na idei korzystnego działania kefiru, wzbogacony mikro i makro-elementami, witaminami, enzymami itp. 1 kg wystarcza na długi czas, gdyż dawka wynosi 5 - 10 g /dziennie.

EQUIBIOS SPORT - pasza oparta na podobnych zasadach, ale przeznaczona dla koni wymagających wsparcia procesów krwiotwórczych i przemian energetycznych m.in. uzupełniających często obserwowany niedobór fosforu. Dawki podobne jak EQUIBIOS A

W zakresie żywieniowego wspomagania narządu ruchu w hodowli i sporcie - polecamy paszę specjalną z kolagenem i łatwo przyswajalnymi solami wapnia oraz z wyciągiem z małży = GAG - HORSE Line CHONDROMED.

Uzupełnieniem farmakologicznym dodatków żywieniowych są preparaty homeopatyczne podawane do picia lub jedzenia:
- wspomagające przy zaburzeniach rui i libido u ogierów,
- kojące nadmierną pobudliwość,
- wspomagające procesy kostnienia itp.

Wysyłamy zamówione produkty za zaliczeniem pocztowym lub spedycją .

ZARASZAMY DO WSPÓŁPRACY