Próba zastosowania metod biofizycznych w diagnostyce i terapii schorzeń odzwierzęcych i pasożytniczych.

Attempt of application of biophysical assays in diagnostic and treatment of zoonoses and parasitic diseases.
Wstęp: W połowie ubiegłego wieku niemiecki lekarz, dr Reinhold Voll pierwszy wykorzystał aparaturę elektroniczną do określenia charakteru zjawisk falowych w organizmie żywym. Rozpoczęło to rozwój techniki do diagnozowania tzw. obciążeń toksycznych, zaburzeń energetycznych, które towarzyszą każdej chorobie. Potrzeba rozwiązania opieki medycznej nad badaczami w pojazdach kosmicznych spowodowała dalszy rozwój tej technologii. W chwili obecnej jest szereg aparatów i programów komputerowych wykorzystujących wirtualne widma mikroorganizmów, toksyn organicznych i nieorganicznych a także stanów emocjonalnych składających się na obraz zdrowia i choroby.
Charakter falowy mikroorganizmów scharakteryzowała
dr Hulda Clark – kanadyjska biolog, opisując to w popularnej książce „Kuracja życia ”. Podała też podstawy teorii niszczenia mikroorganizmów przy pomocy fali elektromagnetycznej. Nazwała to „zappingiem” – czyli swoistym „rozrywaniem” struktur mikroorganizmów. Zniszczone w ten sposób grzyby, bakterie, wirusy, pasożyty mogą być następnie usunięte przez struktury układu odpornościowego. Poznanie częstotliwości drgań mikroorganizmów pozwoliło na konstrukcję urządzeń, wykorzystujących te zjawiska, takich jak Lanta Z, Salvia.
Po rozpoznaniu metodą elektronicznego testowania charakteru obciążenia-stosuje się odpowiedni program terapeutyczny.


Cel pracy:
Ocena przydatności metod biofizycznych w diagnostyce i terapii schorzeń odzwierzęcych i pasożytniczych
Materiały i metody:
W Centrum Med. Biofizycznej i Rehabilitacji używa się od 5 lat system diagnostyczny Salvia z oprogramowaniem do oceny stanu zdrowia, w tym większości obciążeń chorobotwórczych spotykanych w przyrodzie. Powstała w trakcie testowania mapa pozwala poznać charakter choroby, jej zakres i wyznaczyć sposób oczyszczenia organizmu poprzez dobór preparatów wspomagających organizm w procesie zdrowienia.Wyniki: Przeprowadzono kilkadziesiąt pomiarów u różnych pacjentów zgłaszających się do Centrum. Pacjenci skarżyli się na różne dolegliwości i zgłaszali jednocześnie trudności w zdiagnozowaniu choroby metodami konwencjonalnymi. W wielu przypadkach zdiagnozowano schorzenia przewlekłe, pasożytnicze, choroby odzwierzęce, zaburzenia emocjonalne i inne. Po skonsultowaniu z lekarzem wprowadzono terapię adekwatną do zdiagnozowanej choroby.
W wielu przypadkach pacjenci zgłaszali poprawę a także pełne wyzdrowienie. Ze względu na duże zróżnicowanie przypadków trudno jest jednoznacznie ocenić przydatność metody, dlatego autorzy szukają możliwości weryfikacji diagnozy innymi sprawdzonymi metodami badawczymi takimi jak: PCR, testy immunologiczne, badania mikroskopowe, badania bakteriologiczne.Wnioski: Metody biofizyczne mogą ułatwić rozpoznanie i leczenie zakażeń odzwierzęcych i pasożytniczych o charakterze przewlekłym, szczególnie wtedy, gdy przyczyny choroby mają charakter ogniskowy, trudny do zdiagnozowania metodami konwencjonalnymi. Metoda jest słabo poznana i wymaga dalszych badań.


diagnostyka i terapia schorzeń


Piśmiennictwo:
1. Altimed O.O.O. Kijów, Zbiór referatów z Konferencji Medycznej maj 2005r. (Lanta Z w leczeniu inwazji pasożytniczej u dziecka z padaczką)
2. Assman B., 15-Jahre Bioresonanz-Therapie = 15 Jahre Brugemann-Institut, Naturheilpraxis 12/93, 1567-1569,
3. Bicom Bioresonanz Therapie, Sonderausgabe der Brugmann GmbH. Grafelfing,1995 r.
4. Clark, H. R. Kuracja życia. Wyd. Patra Wrocław, 1995 r., 472 str.
5. Cornelius P., Nosoden und Begleittherapie, III wyd. Pflaum, 1999 r, 51 str.
6. Cure with Dr Hulda Clark's method. Medi-Flowery APS, Denmark.
7. Czirkowa, E.N. Immunospecyficznost wołnowoj informacji w żiwom organizmie. wyd. Nowyj centr, Moskwa, 1999 r., 304 str.
8. Gerber R., Vibrational Medicine, III wyd. Bear & Comp. Rochester, Vermont, USA, 2001, 605 str.
9. Hanzl G. S. Medycyna regulacyjna - slogan, moda czy nowy naukowy kierunek w medycynie? Biologiczna Med. Weterynaryjna 4/2000, 91-98
10. Oschmann L., Eine bewaehrte Therapieform erobert die Welt. Biokybernetische Medizin, Co-Med, 3, 97
11. Sakharov D. i wsp. Bioresonance Therapy Corrects the Immunodeficiency of Chernobyl Mice. Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of the National Academy of Science of the Ukraine. publ. w mat. Bicom Research Institute and Bioresonance Therapy.2001 r.
12. Samochin A.W., Gotowskij J.W., Prakticzeskaja elektropunktura po motodu R. Folla. Wydanie III, Immedis - Moskwa,2001 r., 896 stron.